Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu yayınlandı. Rapora göre pandeminin yarattığı sorunların yanında en büyük riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2022 yılı için yayımlanan Küresel Risk Raporu’nda öne çıkan riskler arasında pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar, aşı eşitsizliği ve ülkelerin farklı ekonomik toparlanma oranlarının yaratacağı sosyal çatlaklar ve jeopolitik gerginlikler olduğu belirtildi.

Raporda dikkat çekilen araştırmalardan biri hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılardan oluşan uzmanlarla yapılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

İklim değişikliği önlemlerinin başarısız olması ve olağanüstü hava koşullarının oluşması önümüzdeki 5-10 yıl için başı çeken korkular olarak öne çıkıyor.

Borçla ilgili konular orta vadeli tehlikeler arasında gösterilirken uzmanlar küresel toparlanmanın dengesiz ve ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini düşünüyorlar.

Dünyayı 10 yılda bekleyen 10 risk şunlar oldu:

1- İklim için eyleme geçme başarısızlığı

2- Aşırı hava koşulları

3- Biyoçeşitliliğin kaybolması

4- Sosyal uyumun aşınması

5- Yaşam için gerekli koşulları elde etmeye yönelik krizler

6- Bulaşıcı hastalıklar

7- İnsanın çevreye verdiği zarar

8- Doğal kaynak krizleri

9- Borç krizleri

10- Jeo-ekonomik zorluklar

Siber güvenlik korkularının yerini toplumsal çatışma aldı

Yapılan çalışmalar, pandeminin önümüzdeki 10 yıl için hangi risklerin gerçekleşmesinin daha olası olduğuna dair algıyı da değiştirmesine neden olduğunu ve önceleri siber ve veri güvenliği ile ilgili endişelerin yerini iklim ve toplumsal endişelere bıraktığını gösteriyor.

“COP26’da (26. BM İklim Değişikliği Konferansı) verilen taahhütler 1,5 derecelik hedefi sağlamak için hala yeterli değil” diyen Zurich Insurance Group Risk Müdürü Peter Giger, “İklim değişikliğiyle ilgili harekete geçmemek Küresel Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’yı altıda bir oranında düşürebilir” uyarısında bulundu.

WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi’ye göre raporun öne çıkardığı en önemli konulardan biri kriz sırasında derinleşen gelir adaletsizliğinin zehirlediği toplumsal uyumun daha da bozulması.

Zahidi yaptığı açıklamada, “Dünyanın geliri en yüksek yüzde 20’lik kesime baktığınızda son birkaç yıl içinde maddi kayıplarının yarısını geri kazandıklarını görürken geliri en düşük yüzde 20’lik kesime baktığınızda ise gelirlerinin yüzde 5 azaldığını görüyorsunuz. Önlem alınmazsa bu durum daha da kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.