مشارکت

ویتریول اینوست به کاربران خود خدمات ویژه تری را ارائه میدهد. یکی از این خدمات ویژه این است که به شما فرصت‌های مختلفی برای همکاری ارائه می‌دهیم تا بتوانید تجارت خود را زیر چتر جهانی ما راه‌اندازی کنید. شما به عنوان مدیر می توانید چند حساب را مدیریت کنید و از این طریق سود کسب کنید. یک راه دیگر که می توانید از طریق ویتریول اینوست کسب سود کنید این است که کارگزاری ویتریول اینوست را به دیگران معرفی کنید و حق کمیسیون دریافت کنید.

معرفی کارگزار

معامله‌گران را با ما آشنا کنید و برای هر معامله آن‌ها کمیسیون دریافت کنید.

مدیریت چند حساب

چندین حساب را از طریق یک پلتفرم MT5 مدیریت و معامله کنید.